Anna Persdotter 1824 - 1902

 

 

 

Anna tillsammans med  föräldrar och syskon i Vresta Löt.

(Ur Västra Vingåkers husförhörslängd under åren 1829 - 33.)

Torparen Per Ersson och hustrun Ingrid Persdotter bosatte sig 1823 i ”Nybygget i Wresta löt” i Västra Vingåker. Året därpå föddes deras andra och tredje barn, tvillingdöttrarna Ingrid och Anna.

 

Fadern blev så småningom smed. Modern, som redan som sexåring var läs- och skrivkunnig, fick 1850 premium av regeringen för att hon lärde barn läsa. Ändå var kanske hennes liv inte så lätt. I kyrkboken skrivs det på ett ställe att maken Smed-Petter är ”utan medel bräcklig och super.”

 

Modern Ingrid Persdotter 1792-1871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Persdotter lämnade hemmet tidigt och försörjde sig såsom piga på olika gårdar i församlingen. I slutet av 1840-talet träffade hon sin blivande make snickaren Carl Fredrik Lindroth från Carlstad i Skedevi socken. Den första tiden bodde makarna i Carl Fredriks föräldrahem Carlstad, innan de flyttade till torpet Carlslund under Ruda-gårdarna i Skedevi. I husförhörslängden står Carl Fredrik som torpare. De hade två kor, fyra får och två grisar, men han försörjde sig huvudsakligen med snickeri av de mest skiftande slag, såsom möbel- och byggnadssnickeri, vagnhjulsmakeri, men även smide och gelbgjutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Makarna Anna Persdotter och Carl Fredrik Lindroth omkring 1865.

 

Carl Fredrik var en skicklig hantverkare, men han hade grava alkoholproblem. Vid 42 års ålder drunknade han under en alkoholpsykos i Myckelmåsasjön där han höll på med ett byggnadsarbete. Enligt vittnesuppgifter lär han ha ropat ”Jag kommer, jag kommer” när han sprang ner mot sjön. I Skedevis Död- och begravningsbok har prästen skrivit följande: ”Dränkt sig uti Myckelmåsasjön i Simonstorps församling. Begravd i tysthet i Skedevi.”

 

Carl Fredrik var alkoholiserad och hade haft ett hett temperament. När familjen fick besked om hans död lär äldsta dottern Fredrika, då 16 år gammal, ha utbrustit: ”Vad skönt, då slipper vi får stryk när korna går över gärdet”.

 

För att försörja sig och sina sju omyndiga barn efter makens död lärde Anna Persdotter vuxna att läsa något hon hade lärt sig av sin mor.

 

 

Familjen Lindroth på torpet Carlslund i Skedevi.

(Ur Skedevis husförhörslängd under åren 1860 - 63.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna var strängt religiös, vilket naturligtvis inverkade på barnen. Äldste sonen Carl Fredrik sökte 1877 till Johannelunds missionsinstitut i Stockholm. Sex år senare prästvigdes han i Linköping. Efter ytterligare ett år i Sverige utsändes han såsom Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionär, på sitt första uppdrag till orten Betul i mellersta Indien. I indien kom han att stanna i 30 år innan han 1914 återvände till Sverige för gott, se även Carl Fredriks biografi à här.

 

Anna bodde ensam kvar på torpet Carlslund sedan alla barnen hade flyttat. Fram till sin död 1902 skrev hon flitigt till sonen i Indien. Några av breven presenteras här:

 

Släkt och vänner på Carlslund. Torpet syns i bakgrunden till vänster. Carl Fredriks snickar-bod  till höger på bilden står kvar än i dag.

 

Anna tillsammans med sonsönerna Hjalmar t.v. och Harald Lindroth framför torpet, som hon kallade sitt lilla Fridhem. Kortet togs i augusti  1901, se brevet nedan daterat 1901-08-30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Länk <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindroth (född Persdotter) dog den 4 april 1902. Mellan 70 och 80 personer slöt upp vid begravningen.

 

Ett mycket vackert tal höll kyrkoherden vid grafven, det innehöll att det syntes att den hänsofne trots sin litenhet lemnat ett stort tomrum efter sig, vilket syns ej blodt på de många kransarna utan på den stora människomassa som stå omkring den öppnade grafven. Sen sjöngs ”få vi mötas bortom floden”., skriver äldsta dottern Fredrika i sitt brev till brodern Carl Fredrik i Indien.

 

 

 

 

 

 

 

Läs Annas brev. Klicka på brevet ovan som är en länk vidare.

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

Några porträtt av Anna Lindroth (född Persdotter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många fotografier finns bevarade av Anna. Hon var förtjust i att posera framför porträttfotografen i studion. Bilden längst till höger visar Anna på sitt rum en trappa upp i torpet Carlslund, som hon i sina brev kallar sitt ”lilla Fridhem”.