Köpenhamn

 

Kära syster Ena!

 

Nåd och frid!

 

En liten helsning från oss fr. K-n. allt hitintills har Herren hulpit. Vi äro vid godt mod och ha det ganska lifligt. Tänk ett sådant stort sällskap att vi upptaga ett ganska stort bord ensamma. Vi kommo hit vid middagstiden och i afton fortsätta vi öfver Korsör – Kiel till Hamburg.

 

Tack för samtalet i dag per telefon. Tack för all kärlek mot oss och våra kära små gossar.

Adjö nu din br. Carl

 

 

 

 

 

 

Blott en egenhändig helsning äfven från mig. Vi äro lugna och vid godt mod varen det också. Herren hjelper.

 

Helsa Harald o Hjam o dig sjelf från allas eder Kerstin.