Amarwara Julaftonsmorgon 96

 

Älskade Stina!

 

”Ett barn är oss födt” etc.

Han är vår frid!

 

Då nu bud går vill jag skynda för att få en helsning till eder kära vänner. Först då vill jag önska eder, både dig och kära Anna, en mycket fröjdefull jul! Må Jesus barnet få bli vår enda glädje och fröjd.

 

Vår resa hit gick mycket bra, fast vägen var svår och jag skakades rätt duktigt, men det bekom mig ej något illa, endast det att jag ej kunde sofva första natten. Gustaf var oss till möte en 8 mil på väg till Chh. med chakran, så att Carl fick då åka istället för att rida och Gustaf red istället. På denna mötesplats drucko vi varmt te som Gustaf ordnade om och hade det mycket trefligt. Sedan fortsatte vi resan och voro framme vid 4 tiden. Ett angenämt intryck fingo vi af Amarwara, det har förbättrats otroligt i alla afseenden. Ester har en stor förmåga uti att göra allt trefligt.

 

Vi tänka mycket på eder och undra huru ni hafven det i eder ensamhet. Mån I ej finna det allt för ensligt. Ester helsar så mycket till eder, hon kanske skrifver med posten i dag. Förlåt älskade Stina detta hastverk, men jag ville änteligen hafva detta bref med budet som nu går och jag visste ej af det förr än han stod redo att lemna och nu vill jag ej sinka honom längre.

 

Helsa Danielssons så kärt från oss alla, äfven de kristna. Och du och Anna helsas mest från edra sannt tillgifna Carl och Kerstin.

 

 

 

Kära syster Stina!

 

Mycken frid!

 

Min K. har ju skrifvit äfven å mina vägnar, men jag skulle genom detta bref vilja sända en helsning äfven till Br D, hvarför jag repar till ett par ord. Helsa äfven dem från oss med en glad jul!! Säg äfven D. att bröderna här tycka att vi kunna afsluta böneveckan med vårt distriktsmöte. Sålunda föreslå de att det skall hållas i Chh. den 9 o 10 nästa januari.

 

Frid med oss.

Din sanne br C.F. Lindroth