Amarwara den 28 Dec 96

 

Mina kära älskade små gossa Harald och Hjalmar!!

 

Gud välsigne och bevare eder båda och göre eder till snälla, snälla barn!

 

Nu är julen öfver och vi hafva firat den här hos de snälla tante och farbror Franzéns samt farbror Ruthqvist. Ni kunnen ej tro så mycket vi hafva tänkt på eder och lilla moster Ena under Julhelgen. För pappa och mig har det varit en rätt dyster jul, derför att vi saknat eder så mycket, eljest har det varit så roligt här hos farbror Franzéns.

 

Du Harald vet väl hvarför vi firar Julen? Ni hafven väl fått höra derom i skolan tänker jag. Den snälla tante Kerstin brukar ju tala vid er om Jesus och lära eder från bibeln mycket roliga saker. Tänk hvad det vore roligt om du ville skrifva något litet i hvarje bref och tala om för oss hvad ni lär och får höra ur bibeln och om Jesus. Det skall bli så roligt att höra hur ni haft det i jul, om ni alla fått vara friska m.m.

 

Vet du Harald att här i Amarwara är det ännu mycket flere fattiga än i Chhindwara, vi se här dagligen en 200 om ej fler som kommer uthungrade och vilja hafva föda, och bland dem är det omkring 100 små barn som äro så hungriga och magra att det är bara skinn och ben på dem. Regeringen här har gifvit pengar till farbror Franzén och Ruthqvist så att de köpa säd och gifva de fattiga och åt barnen bakas det ”ehapatti” = (bröd) som delas ut åt dem en gång hvarje dag och vet du det är bedröfligt att se de små eländiga kräken hur förtviflade och rädda de se ut att ej brödet skall räcka till åt dem lite hvar då det delas ut åt dem. De skrika alla o sträcka upp sina smala armar ”Ham ko deo” = (gif mig). Första gångerna jag såg denna utdelning kunde jag ej låta bli att gråta så synd tyckte jag det var åt dem när jag ser alla dessa små stackare tycker jag att ni mina små gossar äro så lyckliga som ej veta af någon sådan nöd och jemmer, som dessa små härute. Tänk så tacksamma vi skola vara mot Gud derför, och för allt annat godt som Gud dagligen gifver oss.

 

Du glömmer väl inte Harald lilla att vara lydig och snäll mot lilla moster o alla, du vet nog att Gud vill det  och äfven din pappa o mamma. Du glömmer väl ej heller att bedja till Jesus dagligen. Han som älskar eder så mycket. Tala med Jesus om alla dina bekymmer och Han skall höra och hjelpa dig. Var ock en liten förståndig äldre bror mot lilla älskade Hjam. Mamma hinner nu ej mera i dag, ty jag och tante Ester skola följa med pappa och de andra herrarna ut åt skogen o jaga fåglar nu.

 

Papperet är så tunt o dåligt så du kan väl ej läsa brefvet, men lilla moster hjelper dig nog. Helsa moster Alma o alla som känna oss, särskildt morbrors o tanterna Wirström. Pussa om lilla Hjam o du skola ock ha många pussar från pappa o mamma.