Chhindwara C.P. India 26 jan 97

 

Mitt hjärta är sönder för eder alla. Ville blott skicka dig en hälsning med ett ord ur Guds dyra bok, Es. 54:10, som många ggr varit för oss under dessa dagar. Skall skrifva så utförligt jag kan när jag får.

 

Hälsa innerligt barnen. Säg Harald att jag vill skrifva också till honom. Jag vet hvad det är att vara moderlös. Herren styrke och bäre eder o oss. Han är oss dock nära. Kerstin är salig nu o en gång få vi ock på Guds barmhärtighet komma dit upp.

 

Ps 23. Din varmt deltagande Stina.