Chhindwara C.P. I. 19-4-1897

 

Mina dyra små piltar Harald och Hjalmar

 

Nu skall pappa repa till ett litet bref åt eder och först – måste jag tacka eder för edra kära bref jag i hvarje vecka få mottaga! Tack för förra veckans bref! Förlåten att jag då icke skref, jag hade mycket stygg tandvärk och var icke så kry. För tandvärkens skull smorde jag äfven på terpentin på kinden och det rann ned i skägget och brände mig så att kinden svullnade mycket och det blef blåsa vid blåsa och har hettat och värkt hela veckan och gifvit mig mycken smärta, men nu är det icke ont längre och är snart bra.

 

Och sedan hjetligen tack för brefvet i dag! Du är mycket snäll lilla Harald som som skrifva till mig för hvar vecka. Det är så roligt – höra att du skrifva och icke minst om att du tycker det är så roligt att gå i skolan. Då du får långa svåra lexor skall du icke tappa modet, utan tänka: ”Jag skall läsa mycket och bedja till Jesus att han hjelper mig.” Om du så blir en arbetsam gosse och en bedjande gosse, då kommer det alltid att gå bra för dig, var viss derom.

 

Jag skall tala om för dig en liten sann händelse. Då pappa var en gosse och skulle lära sig språket: ”Och hedningarna som icke hafva lagen etc.” Under frågan i katekesen: Hvad är samvete? ”- då var min mormor hos oss och hon sade då jag ej kunde detta språk: ”Det säger jag, denna gosse han lär sig aldrig katekesen!” Men nu vet min lilla Harald att hans pappa har lärt sig icke endast katekesen utan många språk och mycket svåra saker. Sålunda frisk mod min lilla gosse och det skall gå bra för dig äfven i storskolan, skall du få se. Men det är nog bäst att du fortsätter ett år till i den rara skolan der du nu läser, så får du vara fri i sommar och leka rigtigt då.

 

Tänk ni små gossar, så många taflor den snälla Tante Anna Lundberg sända eder. Nu måste du nog lilla Harald någon gång skrifva och tacka henne. Det skall bli så roligt höra om du känner igen bungalown o grolle och ayahn o.s.v.

 

Nu måste jag sluta för i dag. Tusen kyssar och omfamningar fr. er innerligt älskande far Carl.