Chhindwara C.P. India d. 28-4-97

 

Mina dyra gossar Harald och Hjalmar!!

 

Gud välsigne eder rikligen och göre eder till snälla, dugtiga gossar!!

 

I går skref jag ett litet bref till moster, i dag vill jag skrifva till Eder! Tack älskade Harald för ditt bref af den 4 dennes, som jag erhöll i förrgår! Det var mycket bra skrifvet – du blir allt en dugtig skribent med tiden – det tror din pappa. Om du sedan lugnar dig och blir tålmodig, och då du har en lång svår lexa att lära dig, då du ej säger: ”Detta går inte” – utan i stället säger: ”detta blir nog svårt, men jag skall läsa mycket och länge, och om jag blir trött och det ändå ej går, så skall jag lägga boken å sido och hvila mig en stund, och sedan läsa igen, så går det – jag skall aldrig tappa modet, utan vara en gosse med friskt mod och en flitig gosse skall jag vara, som alltid först tänker på mina lexor och sedan på lekar” – om du tänker och handlar så, då blir du en dugtig läskarl också, och tänk så roligt det blir för dig och oss alla. Du behöfver icke nu grufva dig för storskolan – om du nu är dugtig i småskolan så kommer det nog att gå bra för dig i storskolan också.

 

Alla här tacka dig så mycket för alla dina helsningar och helsa dig tillbaka. Jakob kom särskildt in och bad mig helsa dig. Farbror Ruthqvist blef så förtjust i ditt bref – han vill ha din adress och skulle skrifva till dig. Du får nog ej glömma lilla Harald att skrifva ett mycket vackert bref till den snälle tante Lundberg (som du snart får kalla för ”Tante Ruthqvist”) och tacka henne mycket för alla fotografier, som hon gaf mig att sända hem till eder. Jag hoppas att I fått dem nu då detta bref kommer. Det är ingen som fått så mången som ni. Så mycket tänker äfven hon på eder, mina dyra små gossar.

 

Det var så roligt genom mosters bref höra om edra telefonsamtal med pappa. Ja, det är nog bättre som du sade, att jag stannar i Indien, än om jag skulle drunkna på hemvägen. Men om Gud bär mig tryggt och säkert öfver alla vatten och genom alla faror, då vill du väl att jag skall komma hem eller hur?

 

Helsa lilla darlingen Hjalmar på hans fråga till mig i ”telefon” att mamma sofver godt i Jesu famn. Snart få också vi sofva der och snart få vi vakna upp och möta lilla darlingen mamma och Ester och Maria och alla kära hos Jesus – det skall blifva mycket roligt eller hur små gossar? Nu slutar jag till er och vill skrifva litet till lilla rara moster äfven i dag.

 

Tusen kyssar och omfamningar fr. eder älskande far Carl.