Jönköping kl ½ 10 ef.m.

 

Käraste lilla Mamma o Ena

 

God afton alla mina kära som nu äro i hemmet! Lyckligen hafva vi kommit hit o blefvo vid station mottagna af en fröken bekant till Z. nu äro vi alla tre hos henne o hafva nyss ätit qväll, druckit the m.m. Då vi kommo till Frinnaryd var Setterdahls der både herre o fru med Z. Äfven var det bud fr. Helena R. som skickat mig en blombukett samt en afskedshelsning på ett visitkort. Kyrkoherden kom äfven in till oss der o sade farväl. Af Herrskapet Setterdahls fingo vi ett vackert blomsterkort, mycket vänliga o snälla.

 

Vi äro fortfarande så krya o raska o glada och hoppas att ni alla derhemma är det också. Vi hafva knappast fällt en tår sedan vi skijldes.

 

Hinner nu ej mera för att få brefvet med i afton.

 

Helsa så kärt till alla, alla

Eder Kerstin