Betul C.P. den 30 november 1887

 

Älskade mormor och moster Serena!

 

I dag ha wi den glädjen meddela, att Gud i går afton gaf oss en wälskapt dotter. Maria hade nog swåra plågor, men jag kan icke säga att plågorna räckte mera än 6 timmar. Kl. 9.45 e.m. war allting öfver. Prisen med oss Herren och låtom oss enhälligt upphöja hans namn!

 

Både Maria och det lilla barnet befinna sig efter omständigheterna wäl.

 

Lindroths äro nu här till stor vederqvickelse både för Maria och mig. Tänker Kerstin skrifver några rader i detta bref.

 

Kära och innerliga helsningar från oss.

Edra Oscar och Maria

 

 

Käraste lilla Mamma och syster Ena!

 

Guds frid

 

En egenhändig helsning ville jag sända eder då bref går hem.

 

Herren vare tack o lof som nu hulpit allas vår älskade lilla Ia igenom sitt svåra, vi vilja nu hoppas på Herren att Han hjelper i fortsättningen.

 

I dag åtta dagar sedan kommo vi hit efter en i allt lyckosam färd. Wi alla äro friska o krya! Hinner ej mera denna gång! De käraste helsningar fr. oss alla! Mia o jag äro så förtjusta att nu vara tillsammans

 

Eder älskande Kerstin