Breven till Sverige 1886 – 1897

 

 

 

 

EFS-missionären i Indien Carl Fredrik Lindroth och hans hustru Kerstin hade en flitig korrespondens med släkten i Sverige under åren 1884 – 1914. Över 1000 brev finns bevarade till eftervärlden. Nedan presenteras ett 100-tal av dem under en dramatisk och omvälvande period av deras liv.

 

OBS! För att öppna breven så måste du ”klicka” på respektive kuvert som är en länk.

 

 

 

 


Utresan till Indien 1886

Två systrar, Kerstin och Maria Sandström, lämnar Sverige i oktober 1886 tillsammans med väninnan Zelma Pålsson, för att resa till Indien, där de blivande makarna har verkat som missionärer i två år. Innan avresan tar vännerna ett gruppfoto. Resan påbörjas därefter vid Linköpings järnvägsstation den 18 oktober 1886 och avslutas på ångaren ”Pandora”, när denne mer än fem veckor senare ankrade i Bombays hamn den 25 november. 

 

 


Narsingpur, Indien 1886 – 1891   

Den tredje december 1886 blev det ett trippelbröllop i Skotska frikyrkans kapell i Bombay, mellan Carl Fredrik Lindroth och Kerstin Sandström, Oscar Valentin och Maria Sandström, samt Karl August Ivar och Zelma Pålsson. Efter bröllopet reste Carl Fredrik och Kerstin Lindroth till den nya missionsstationen i Narsingpur.

Makarna skriver många brev hem till Sverige och här presenteras 46 av dem. Under åren får makarna tre barn, varav en dotter dör i späd ålder. Efter att makarna lämnar Narsingpur avvecklar EFS sitt engagemang på orten och stationen övertas av Metodisterna.


Chhindwara, Indien 1892 – 1895   

Breven (26 stycken) skrivna av Carl Fredrik och Kerstin Lindroth till framför allt Kerstins syster Serena Sandström beskriver deras missionärsliv, från flytten till den nya missionärsstationen i Chhindwara, till och med den första hemresan till Sverige. Under den tiden föds deras fjärde barn. Livet som missionär och småbarnsförälder är dock svår att förena och tidigt väcks tanken på att barnen måste lämnas i Sverige. Efter elva år som missionär i Indien beviljas Carl Fredrik och hans familj en hemresa till Sverige. 

 


Hemma i Sverige 1895 – 1896

Dottern Ester märkt av sjukdom avlider efter återkomsten till Linköping. I dessa fyra brev, adresserade till sin syster Serena, sin svärmoder Anna och en vän i Chhindwara, beskriver Kerstin flera gånger våndan av att lämna barnen kvar i Sverige. 

 

 

 

 


Återresan till Indien 1896

Makarna har lämnat barnen hos den ogifta systern Serena Sandström i Linköping. I 13 brev kan vi följa deras resa genom Danmark, Tyskland, Schweiz och Italien med tåg, med ångare över Medelhavet, genom Suezkanalen och slutligen över Indiska oceanen, där en cyklon håller på att ända deras resa. ”Men Herren sjelf stod vid styret och hjelpte oss, ja räddade oss från hafvets djup så att vi lyckliga anlände till Bombay lördagen den 21 Nov”, skriver Kerstin till systern i Linköping.

 

 


Chhindwara och Amarwara, Indien 1896

En livlig korrespondens med Sverige efter återkomsten till Indien. Pesten härjar och svår hungersnöd råder i hela Indien. Kerstin blir sjuk direkt efter återkomsten till Indien. Makarna tror att det beror på den svåra utresan, men även på saknaden efter barnen. Kerstin tillfrisknar dock och makarna firar jul hos makarna Franzén på missionsstationen i Amarwara.

 

 

 


Chhindwara, Indien 1897

Kerstin Lindroth drabbas av smittkoppor, och avlider tyst och stilla i Chhindwara den 22 januari 1897, efterlämnande två söner i Sverige och en make i Indien.

Året därpå lämnar Kerstins syster Maria Valentin med maken Oscar sina fem barn i Sverige och reser ut till Indien igen. Några månader senare har även de avlidit och begravts i främmande land.

 

 

 


Sverige 1897 - 1902

Brev från Carl Fredriks mor Anna Lindroth fram till hennes död 1902.

 

Det första brevet skrivs när beskedet om Kerstins död har nått hemlandet.

Under de följande åren träffar Carl Fredrik sin andra hustru Hedda Bergengren och några år senare föds deras gemensamma dotter Dagmar. I breven från modern kan sonens med- och motgångar i Indien följas.

 

 

 


Tidningsurklipp m.m. 1897 - 1926

Tidningsurklipp publicerade efter Kerstin Lindroths död, kyrkan i Chhindwara ur Nordisk familjebok från 1913 och Carl Fredriks minnesruna över Kerstin och hennes syster Maria.