*** Missionärernas brev ***

 

Hemma i Sverige 1895 – 1896

 

1. Skånstorp, Sverige 1896-09-03

Kerstin och Carl Fredrik är på bröllop i Skånstorp, Sverige. Harald är hos moster Serena i Linköping.

 

2. Johannelund, Stockholm 1896-09-27

Carl Fredrik och Kerstin är i Johannelund. Återresan till Indien är planerad. De skall på festligheter i Blasikyrkan inför avresan.

Barnen bor hos moster Serena i Linköping.

 

3. Linköping 1896-10-06

Kerstin skriver till Indien och meddelar att de snart skall resa. Saknaden över barnen blir svårast. ”…vi stå nu så godt som redo att lemna Sverige och med det, det käraste vi äga, våra små piltar, de små kära barnen. Du vet att det blir smärtsamt för oss, men på samma gång känna vi oss burna på bönens armar af kära vänner när och fjerran. Mången gång har det ju känts så svårt, jag menar tanken på skillsmessan, ja så mörkt att jag ej vetat hur jag skulle kunna genomlefva det, men huru får jag ej erfara ”som din dag är skall din kraft ock vara”. Herren sviker ej sina löften. Han har ej upphört att upplyfta, bära och hjelpa. Måtte jag bara i stillhet och med frimodighet kunna göra detta offer för Honom som gjort så mycket för oss.”

 

4. Linköping 1896-10-18

Sista brevet innan resan till Indien adresserat till Carl Fredriks mamma Anna Persdotter. De skall åka i morgon. Avskedsfest blir på KFUM.