*** Missionärernas brev ***

 

 

Återresan till Indien 1896

 

1. Göteborg 1896-10-20

Resan har påbörjats. Det första brevet hem sedan skilsmässan från barnen.

 

2. Malmö 1896-10-22

Alla är snälla och givmilda. Det har sina fördelar att vara missionär. Under morgondagen kommer makarna att lämna Sverige.

 

3. Köpenhamn 1896-10-23

Ett brevkort med en kort hälsning från Köpenhamn. De har telefonerat till Serena i Linköping.

 

4. Köln, Tyskland 1896-10-24

De passar på att besöka Domen i Köln under mässan. ”Det var högtidligt att komma in i ett så stort och praktfullt tempel, men sorgligt att se deras Gudstjenst, den påminde oss om Hinduernas afgudadyrkan, ja det var mer ”tamacha” här än bland Hinduerna då de tillbedja.”

 

5. Frankfurt am Main, Tyskland 1896-10-26

Ett brev från modern som kom att påverka Harald för resten av livet. Han kom att se brevet som hennes heliga testamente.

Fadern skickar samtidigt ett brev till moster Serena där han beskriver resan genom Tyskland.

 

6. Luzern, Schweiz 1896-10-29

Ett vykort och en kort hälsning från Kerstin.

 

7. Milano, Italien 1896-10-30

Ett vykort från Milano med en kort hälsning från Carl Fredrik och Kerstin.

 

8. Genua, Italien 1896-11-01

Carl Fredrik skriver till sönerna och meddelar att de kommer hem om ungefär sju år.

 

9. Neapel, Italien 1896-11-04

De har nu tagit sig med båt från Genua till Neapel. De flesta blev sjösjuka och Carl Fredrik blev tvungen att hjälpa damerna i deras hytt. Carl Fredrik vågar ej turista i Neapel ” ty här äro de röfvare, rånare och banditer allihop”. Kerstin skriver ett brev till Harald och Hjalmar.

 

10. Port Said, Egypten 1896-11-08

Även under resan över Medelhavet var Kerstin och många andra passagerare sjösjuka. Hon tror dock att det värsta nu skall vara över ”ty medelhafvet är nog det osäkraste af dessa farvatten har jag hört.”, skriver hon till systern Serena Sandström i Linköping. Carl Fredrik skriver ett brev till sönerna.

 

11. Suez-kanalen 1896-11-09

Kerstin skriver till barnen och Carl Fredrik skriver till deras moster Serena Sandström. Övernattning i Suez. Därefter vidare båtfärd genom Suez-kanalen.

 

12. Röda havet 1896-11-14

De lämnar snart Röda havet och skall under kvällen lägga till i Aden innan färden går vidare över Indiska oceanen.

De tänker på sonen Hjalmar i Sverige som fyller tre år den 17 november.

 

13. Nagpur, Indien 1896-11-24

Drygt en månad efter skilsmässan från barnen i Linköping anländer Carl Fredrik och Kerstin till Bombay. De far direkt till Nagpur pga pestens härjningar i staden. De sista dagarna på Indiska oceanen blev dramatiska: ”på afton då vid 6 tiden på qvällen fingo vi höra att vår ångare var inkommen i en ”Cyklon”. Men Herren sjelf stod vid styret och hjelpte oss, ja räddade oss från hafvets djup så att vi lyckliga anlände till Bombay lördagen den 21 Nov”, skriver Kerstin till systern.