*** Missionärernas brev ***

 

 

Chhindwara och Amarwara, Indien 1896.

 

1. Chhindwara 1896-11-30

Kerstin beskriver den sista delen av resan, från den förpestade staden Bombay, med tåg till Nagpur och avslutningsvis med oxkärra till Chhindwara igen.

Det råder stor hungersnöd i Indien.

 

2. Chhindwara 1896-11-30

I ett eget brev till sönerna skickar Kerstin en julhälsning till sönerna. Alla välkomnar Carl Fredrik och Kerstin till Chhindwara, men det känns tomt efter barnen.

 

3. Chhindwara 1896-12-01

Kerstin skriver till systern Serena i Linköping och tackar för systerns brev där hon berättar hur det går för sönerna Harald och Hjalmar.

 

4. Chhindwara 1896-12-08

Kerstin är ”litet krasslig” och orkar inte skriva så långt.

 

5. Chhindwara 1896-12-08

Carl Fredrik tackar för breven från Sverige och berättar hur de har det i Indien. Kerstin har blivit lite sjuk: ”Hon fick ondt i sin mage – litet diarrhé och feber, men så fick hon medicin och måste ligga stilla, och Gud var så god, att han gjorde henne snart bra igen. I behöfven icke vara oroliga för henne”

 

6. Chhindwara 1896-12-15

Kerstin är fortfarande sjuk. ”Det är nog hennes sinne (skilsmessan från de små gossarne) som mycket samverkat.”, skriver Carl Fredrik till Serena.

Kalltiden har kommit i Indien. Han berättar om den svåra hungersnöden.

 

7. Chhindwara 1896-12-15

Det har nu gått två månader sedan skilsmässan från barnen. Kerstin skriver till Harald att fem år snart har gått och sedan kan de åter förenas igen.

Svältande människor tigger dagligen utanför deras bungalow.

 

8. Chhindwara 1896-12-21

Kerstin är piggare. De skall fira jul i Amarwara och därefter fara ut på ”kamp” i distriktet. De skall då leva i tält och predika i byarna.

 

9. Chhindwara 1896-12-21

Kertsin berättar hur svårt det är att leva utan barnen. ”Jag vet att det är orätt af mig att sörja härför, men du förstår allt hur ömt ett modershjerta skall vara för sina små.” Det har kommit till deras kännedom att två passagerarfartyg förliste under cyklonens härjningar på Indiska oceanen.

 

10. Amarwara, Indien julafton 1896

En julhälsning till Stina i Chhindwara.

 

11. Amarwara, Indien 1896-12-28

Julfirandet i Amarwara är över. Kerstin har saknat barnen. Hon beskriver hjälparbetet bland de svältande.

 

12. Amarwara, Indien 1896-12-28

Carl Fredrik har lite skattetekniska funderingar eftersom makarna står skrivna hos Serena Sandström i Linköping under Indienvistelsen.

 

13. Amarwara, Indien 1896-12-28

Pastor Sahlins hustru Anna har dött i Chhindwara. ”O hvad underliga Herrans vägar äro, men stort veta, att de äro godhet och sanning trots våra känslor.”, skriver Kerstin till Stina i Chhindwara.