*** Missionärernas brev ***

 

 

Den 18 oktober 1886 åkte tre väninnor ut till Indien för att förena sig med sina blivande makar, missionärerna Carl Fredrik Lindroth, Oskar Valentin och Karl August Iwar.

Fr.v. Zelma Påhlsson och systrarna Kerstin och Maria Sandström. Fotot taget i Linköping strax före utresan.

 

 

Utresan till Indien 1886

 

1. Narsinghpur, Indien 1886-09-12 Carl Fredrik skriver till sin blivande svärmor i Linköping. Han misstänker att hans blivande hustru; missionärsbruden Kerstin Sandström, har påbörjat sin resa ut till Indien när brevet kommer fram till Sverige.

 

2. Mellan Linköping och Jönköping 1886-10-18

Resan till Indien har börjat. Systrarna Maria och Kerstin har för ett par timmar sedan lämnat hemmet Linköping och befinner sig nu på tåget mellan Linköping och Jönköping. De har glömt att ta med sig brevpapper och skriver därför de första breven på var sitt avrivet omslagspapper.

 

3. Göteborg 1886-10-21

Systrarna ”står redo att lemna fosterjorden”. De har åtnjutit stor gästfrihet i Göteborg. ”aldrig heller har jag sett maken till missionsvänner som här i Göteborg, ja de tycks alldeles brinna af nitälskan för fosterlandsstiftelsens mission samt för de utresande.”, skriver Kerstin till modern och syskonen i Linköping.

 

4. Hamburg, Tyskland 1886-10-25

Hela ressällskapet blev sjösjuka på resan mellan Göteborg och Fredrikshavn. Zelma Pålsson fick kräkas i sin toffel. Pastor Karlsson hade ett homeopatiskt medel mot magsjuka, men blev ändå sjuk. Maria skall berätta mer från Hamburg i ett annat brev.

 

5. Dresden, Tyskland 1886-10-31

Kerstin berättar om vistelsen i Berlin, den storslagna och vackra staden med dess elektriska ljus. Dresden däremot var smutsig och ful. Maten i Tyskland är inte heller mycket att glädjas åt.

 

6. Trieste, Italien 1886-11-04

En reseskildring av Kerstin från Dresden till Trieste. Där väntade brev från släkten i Sverige och även från Carl Fredrik i Indien. Kerstin berättar om den sköna dagen i Wien; bl.a. blev hon bjuden på en drosktur av pastorerna Juliebö och Karlsson.

 

7. Medelhavet 1886-11-10

Färden med ångaren Pandora gick från Trieste på eftermiddagen den 5 november. Två dagar med sjögång gjorde ressällskapet svårt sjösjuka, men därefter var resan behaglig. Den 11 november siktades Afrika och båten ankrade utanför Port Said. ”Vår båt ligger nu stilla i hamnen och så mycket besynnerliga menniskor som springa på land o ro i små båtar omkring oss, det är Araber, äro bruna till färgen o klädda mycket besynnerliga.”, skriver Kerstin hem till Sverige.

 

8. Röda havet 1886-11-15

Det är varmt!!! Varken i Port Said eller i Suez kunde passagerarna gå i land på grund av pesten. Pastor Karlsson läste ur bibeln när ångaren Pandora for förbi platsen där ”Israels barn gingo öfver från Egypten”.

 

9. Indiska oceanen 1886-11-25 och i Bombay, Indien 1886-11-26

Systrarna befinner sig ombord på Ångaren Pandora tillsammans med väninnan Zelma Pålsson. De tre damerna är på väg över Indiska oceanen, till Bombay, där de blivande makarna och missionärerna Carl Fredrik Lindroth, Oskar Valentin och Karl August Iwar väntar. Kerstin Sandström avslutar brevet när land siktas, men återupptager det dagen efter på Taylor’s hotell i Bombay, där hon beskriver mötet med Carl Fredrik. Denne avslutar sedan brevet genom att beskriva samma möte ur sin synvinkel.