*** Missionärernas brev ***

 

 

Bilden ovan visar makarna Lindroths bungalow i Narsingpur. Den syns på kullen uppe till vänster på bilden och var en envåningsbyggnad med tjockt halmtak och tjocka tegelstensväggar, för att utestänga mesta möjliga av hettan.

 

Den undre bilden visar samma vy under översvämningen 1887, när floden svämmade över sina breddar under regnperioden, se brevet daterat 1887-07-31. En liknande översvämning inträffade den 7 september 1891 och beskrivs i det sista brevet, daterat 1891-10-15.

 

 

 

1. Narsinghpur, Indien 1886-12-14

I ett mycket utförligt brev beskriver Kerstin trippelbröllopet och den första veckan i Bombay. Därefter berättar hon om det ”furstliga” välkomnandet de fick när de nyblivna makarna anlände till missionsstationen i Narsingpur.

 

2. Narsinghpur, Indien 1887-02-09

Carl Fredrik skriver ett brev och berättar om hur lycklig han är över att ha Kerstin hos sig.

 

3. Narsinghpur, Indien 1887-02-09

Kerstin beskriver hur deras bungalow ser ut och hur den är möblerad. Han beskriver samtidigt hur enkla och primitiva befolkningens bostäder är. De har bjudit skolläraren och kateketen på middag. De åt med händerna vilket missionärerna tyckte var lustigt.

 

4. Narsinghpur, Indien 1887-03-29

Kerstin har tillfrisknat från sin feber. Carl Fredrik hade beställt ett slags sjukvin i Bombay, ”Invalids portwine” hette vinet. Hettan plågar.

 

5. Narsinghpur, Indien 1887-04-26

Narsinghpur är den hetaste av alla missionsstationerna. Makarna har måst skaffa en till tjänare för att sköta ”pankan”, en stor tygställning, denna sköts av en tjänare och gör att det fläktar inomhus.

 

6. Narsinghpur, Indien 1887-05-24

Kerstin och Carl Fredrik väntar barn!

 

7. Narsinghpur, Indien 1887-06-05

Carl Fredrik och Kerstin skriver hem och gratulerar Kerstins mor på 62-årsdagen. Modern har varit sjuk under vinterhalvåret.

 

8. Narsinghpur, Indien 1887-07-22

Kerstin har haft feber. Makarna blev bjudna till sina engelska grannar för att få vila upp sig i två veckor. Dessa levde verkligen i lyx. Koleran härjar i Narsinghpur, doktorn insjuknade och dog strax efter sitt hembesök hos Kerstin.

 

9. Narsinghpur, Indien 1887-07-31

Regntiden har kommit. Det är svalt och skönt, men floden har svämmat över och den var nära att omringa bungalown. Den ena väggen rasade och det regnade in.

 

10. Narsinghpur, Indien 1887-09-09

Makarna har råtts till att bosätta sig i Jabbalpur tills barnet är fött, eftersom läkaren i Narsinghpur har dött i koleraepidemin och någon barnmorska ej finns att uppbringa under oktober månad.

 

11. Narsinghpur, Indien 1887-11-16

Kerstin skriver hem och berättar om den förstfödde sonen, Carl Harald Gabriel. Den lilla familjen skall åka till Betul och hälsa på familjen Valentin.

 

12. Betul, Indien 1887-11-30

Oscar Valentin skriver till Anna Lindroth och meddelar att de har fått en välskapt dotter. Carl Fredrik och Kerstin Lindroth skickar också en hälsning.

 

13. Betul, Indien 1887-12-14

Makarna är kvar i Betul hos Valentins där de skall fira jul. Kerstin berättar om Marias förlossning. Hon berättade även att Carl Fredrik var med under hela förlossningen när Harald föddes. Han sade att han ”aldrig haft ett så styft dagsverke någonsin”. Carl Fredrik reser till Bombay för att möta de nyanlända Zenanamissionärerna.

 

14. Narsinghpur, Indien 1888-01-31

Familjerna Lindroth och Valentin har haft gemensamt jul- och nyårsfirande i Betul. Oscar och Maria har också fått ett barn. Hon döptes på nyårsafton till Karin Matilda. Kerstin tackar för den stora hjälpsändningen som har kommit ifrån Sverige.

 

15. Narsinghpur, Indien 1888-03-14

Harald har fått svår diarré eftersom han varken tål get- eller komjölk. Doktorn i Jabbalpur har ordinerat en amma åt honom, men det är inte lätt att ordna pga. kastväsendet.

 

16. Narsinghpur, Indien 1888-06-03

Kerstin och Carl Fredrik skriver och gratulerar modern på 63-årsdagen. Hettiden har kommit, sonen Harald plågas av värmen. Kerstin oroar sig för att läkarvården ej längre är fri.

 

17. Narsinghpur, Indien 1888-07-29

Kerstin och Harald har varit sjuka. Carl Fredrik har haft funderingar på att skicka hem dem till Sverige. Det finns rikligt med farliga ormar och skorpioner runt hemmet.

 

18. Narsinghpur, Indien 1888-09-18

Årets konferens blir i Narsinghpur. Många missionärer kommer då. De har varit åskådare till en hednisk fest: ”I skolen se att det är ett lysande elände att se deras tokenskaper”, skriver Kerstin till systern Serena i Linköping. ”Nästan alla gonder är fåkunniga och elaka.”

 

19. Narsinghpur, Indien 1888-09-19

Carl Fredrik saknar släkten. Oscar och Maria Valentin kunde inte komma och besöka dem till deras stora besvikelse. Lille Harald har börjat prata. Carl Fredrik gläds över att en indier snart skall döpas.

 

20. Narsinghpur, Indien 1888-12-03

Den största och kanske viktigaste konferensen någonsin bland svenska missionärer i Indien är över. Den hölls hos makarna Lindroth i Narsinghpur. Sonen Harald växer och är nu 14 månader gammal. Ett fotografi av honom skickas hem. EFS:s föreståndare pastor Montelius har vistats i Narsinghur i tre veckor under konferensen.

 

21. Narsinghpur, Indien 1889-01-02

Pastor Juliebö är svårt sjuk. Troligen klarar han ej att leva i Indien. Familjen går ut i camp strax före jul, d.v.s. ger sig ut på en predikoresa i distriktet. Julafton firades med de infödda kristna i Narsinghpur.

 

22. Narsinghpur, Indien 1889-02-13

”Ens omgifning neml. de hedniska styggelserna inverka otroligt på en, man är verkligen hånad, bespottad och utpekad här af dessa djupt sjunkna dårar att det är ej roligt visa sig för dem, mycket mindre ge sig in ibland dem o tala samt predika för dem, såsom min stackars man får göra”, skriver Kerstin hem till släkten i Sverige. Pastor Montelius besöker Narsinghpur samtidigt som en hedning blir döpt.

 

23. Parishgani, Indien 1889-04-24

Familjen Lindroth har beviljats en resa till bergen under hettiden detta år. Systern Maria med familj har besökt Narsinghpur i samband med att de flyttade till den nya stationen i Saugor.

 

24. Narsinghpur, Indien 1889-07-21

Familjen har återvänt från bergen till Narsinghpur efter tre månader. Hettiden har nu ersatts av regnperioden, men det är fortfarande mycket hett och de blir snart sjuka. Valentins yngsta barn har avlidit i Saugor. Sonen Harald pratar endast Hindi.

 

25. Narsinghpur, Indien 1889-08-12

stackars Valentins de ha haft en tid af sorg o lidande sedan de kommo till Saugor.” Först dog lille Vilhelm och sedan har Oscar varit svårt sjuk i rödsot. Kerstin berättar om goss- och flickskolan i Narsinghpur där makarna bedriver undervisning och bibelskola.

 

26. Narsinghpur, Indien 1889-10-01

Sonen Harald fyller två år. Valentins har varit och hälsat på i Narsinghpur. Årets konferens blir i Saugor och då får systrarna med familjer åter träffas.

 

27. Saugor, Indien 1889-11-20

Kerstin och Maria skriver ett gemensamt brev hem till Sverige efter konferensen där alla missionärerna hade varit församlade i Saugor. Pastor Karlsson for från konferensen till Bombay för att hämta sin fru. Hon var svårt sjuk och medtagen efter sjöresan.

 

28. Singhpur, Indien 1889-12-03

En julhälsning från Singhpur där Carl Fredrik och Kerstin befinner sig i ”camp”. Det är svårt att omvända indierna på dessa predikoresor, men hemma i Narsinghpur har Carl Fredrik döpt 10 personer det senaste året. I dag firar makarna 3-årig bröllopsdag.

 

29. Narsinghpur, Indien 1890-01-08

Carl Fredrik tackar för sändningen från Sverige. Han berättar om predikoturer ute i distriktet.

 

30. Narsinghpur, Indien 1890-01-08

Kerstin skriver även ett brev och tackar för sändningen. Missionsvännerna i Göteborg har även skickat saker till dem. Kerstin gläds över att Zenanamissionärerna Hanna Wennman o Lavina Kristiansson har kommit till Narsinghpur.

 

31. Narsinghpur, Indien 1890-02-26

Nyss hemkomna efter att ha predikat ute i distriktet mycket under vintern. Det första kristna bröllopet mellan två indier. Systern Maria med dottern Karin hälsar på. Maria har varit klen och behöver hämta krafter.

 

32. Narsinghpur, Indien 1890-04-23

Influensan har kommit till Narsinghpur och koleran härjar i byarna runt omkring. Många har dött. De har fått fyra moderlösa missionsbarn, som nu är döpta.

 

33. Saugor, Indien 1890-05-28

Maria Valentin skriver och berättar om en konflikt med pastor Lundborg i vilkens hus de först flyttade in i. Koleran och rödsot härjade i staden och familjen beslutade sig då för att flytta till ett annat hus. Efter flytten förvärrades konflikten med Lundborg, EFS:s styrelse blandade sig i bråket och det hela slutar med att Oscar begär sitt avsked från missionen.

 

34. Saugor, Indien 1890-05-28

Carl Fredrik och Kerstin besöker Valentins i Saugor. Klimatet är bättre där eftersom det fläktar lite. Kerstin nämner kort konflikten mellan Valentin och Lundborg.

 

35. Narsinghpur, Indien 1890-07-09

Carl Fredrik i Narsinghpur och pastor Carlsson i Saugor skriver ett brev till Valentins försvar och varnar styrelsen för konsekvenserna av att ge honom avsked. De tar pastor Valentins fulla parti i konflikten med pastor Lundborg.

 

36. Saugor, Indien 1890-07-21

Maria Valentin (Kerstins syster) skriver och berättar att hon har varit mycket sjuk. Maken Oscar har begärt avsked från stiftelsen, något som styrelsen i Stockholm avslår. Upprinnelsen till konflikten är att pastor Lundborg, som är i Sverige, vägrar låta familjen Valentin bo i deras bungalow.

 

37. Narsinghpur, Indien 1890-09-10

Sonen Harald har varit svårt sjuk under flera månaders tid. Kerstin väntar nu sitt andra barn medan systern Maria väntar sitt tredje.

 

38. Narsinghpur, Indien 1890-12-04

Kerstin skickar en julhälsning till Sverige. Harald har nu kikhosta. Carl Fredrik är på konferensen i Nimpani. Kerstin kunde ej följa med på en sådan besvärlig resa eftersom hon är så långt gången. Metodisterna skall komma till Narsinghpur: ”de gå så ovisligt till väga, att de med våld döpa de arma menniskorna utan att de ens veta hvad som försiggår med dem.”.

 

39. Narsinghpur, Indien 1891-01-08

Sändningen från missionsvännerna i Sverige kom till Indien veckan före jul. Kerstin tackar alla för gåvorna. De väntar besked från styrelsen om en flytt till Chhindwara, men Kerstin är gravid och kan ej flytta nu.

 

40. Narsingpur, Indien 1891-02-05

Carl Fredrik skriver hem till Sverige och berättar att de har fått tvillingdöttrar. Två barnmorskor hade blivit efterskickade och när det visade sig att det andra barnet föddes med ”stussen för”, skickade Carl Fredrik efter ”native doktorn”. Kerstin är ännu för svag för att skriva.

 

41. Narsingpur, Indien 1891-03-05

Kerstins första brev efter den svåra förlossningen. Hon har varit sängliggande i 14 dagar och är ännu svag. Pastor Rensaa kommer ned för att hämta sin syster, barnmorskan Lena Rensaa, och döper samtidigt de två flickorna. Flickorna kallas för Ester och Maria.

 

42. Narsinghpur, Indien 1891-05-07

Den ene tvillingdottern, Maria är svårt sjuk i feber och magplågor. Kerstin är inställd på att även hon snart kommer att dö. Valentins vilar ut på Himalayas sluttningar där klimatet är skönare. De behöver vila efter de svåra åren i Saugor.

 

43. Narsinghpur, Indien 1891-08-16

Dottern Maria har dött i Narsinghpur. Den andra tvillingdottern har också varit sjuk. Metodisterna kommer att överta missionsstationen i Narsinghpur när familjen Lindroth flyttar till Chhindwara.

 

44. Narsinghpur, Indien 1891-08-19

Stora förändringar sker på missionsfältet. Carl Fredrik redogör för turerna kring flytten till Chhindwara och varför stationen i Narsinghpur måste lämnas och ges upp.

 

45. Narsingpur, Indien 1891-10-15

Kerstin skriver och berättar om den stundande flytten till den nya missionsstationen i Chhindwara. Innan flytten måste de dock planera inför konferensen med de övriga missionärerna i distriktet. En svår översvämning drabbade området den 7 september 1891, då floden steg över sina breddar under regnperioden och huset till slut kom att stå på en krympande ö mitt i floden.