Orterna som omnämns i biografin:

 

1. Hösten 1884 utsändes Carl Fredrik till orten Betul i mellersta Indien där han stannade till vintern 1886.

 

2. Efter två års skilsmässa anlände hans fästmö Kerstin Sandström till Bombay den 26 november 1886. En vecka senare gifte de sig i Skotska frikyrkans kapell.

 

3. Mellan 1886 och 1892 tjänstgjorde makarna vid missionsstationen i Narsingpur. 1887 fick de sonen Harald och fem år senare tvillingarna Ester och Maria. Maria dog vid fyra månaders ålder och ligger begravd i Narsingpur.

 

4. 1892 blev familjen kallad till det nya missionscentret i Chhindwara. Där föddes sonen Hjalmar. Efter ett kort uppehåll i Sverige återvände makarna till Indien utan barnen. Kerstin dog strax därefter i smittkoppor och ligger begravd i Chhindwara. Carl Fredrik stannade kvar i Indien och gifte om sig två år senare med zenana-missionären Hedda Bergengren. 1902 fick de dottern Dagmar. Carl Fredrik och Hedda stannade kvar i Indien till 1914 då de återvände till Sverige för gott. Carl Fredrik hade då verkat som missionär i Indien i 30 år.

 

5. Kerstin Lindroths syster Maria var gift med missionspastor Oscar Valentin. De lämnade också sina barn i Sverige för att återvända till Indien 1898. Maria dog strax efter utresan i Dresden, Tyskland, där hon ligger begravd. Maken Oscar dog ett halvår senare i orten Mussoore i norra Indien.