”Avskrift av brev till faster Hanna från mamma Kerstin, originalet finns i Haralds ägo.” (Skrivet av Harald eller Hjalmar Lindroth, Kerstins söner.)

 


 

Linköping den 21 Sept. 1886

 

Lilla snälla Hanna!

 

Nåd och frid af Gud!

 

För länge sedan hade jag bort skrifva till Dig lilla Hanna men jag har haft så mycket att styra med så jag har ej förr hunnit. Tack kära lilla Hanna för den vackra fina lysningspresent jag fick från Dig för någon tid sedan! O så trefliga och söta de små theservetterna äro med sitt lilla vackra monogram, kära lilla Hanna det var ej litet arbete på dem. Ännu en gång tack hjertligen för så väl dessa, som ditt vänliga bref! Skulle det roa dig att höra hvad jag fått mera till lysningspresent vill jag berätta: af en gudmoder har jag fått 1 dussin theskedar af gammalt silfver, af andra vänner har jag fått enn gräddsked, ett halfdussin matskedar, en thesil, äfven detta af gammalt silfver, en förläggarslef 2 ströskedar, en tortspade, två smörknifvar, en servettring, ett par saltspadar, detta senare af nysilfver, så har jag fått en vacker frukttallrik, 5 antimakasser mycket söta, en fin damastduk och ett helt dussin theservetter med dem jag fick af dig, så har jag fått andra servetter o handdukar, en nattväska, ett större fotografi öfver Linköpings stad, en utmärkt vacker soffkudde, det är nog mycket mera, som jag för tillfället ej kommer ihåg.

 

Ja lilla Hanna jag har nu rustat och packat och afskickat mina saker till Stockholm, du ska se att det nu kännes litet lugnt efter allt bråk o styr, som varit nu i några veckor. Det var först ämnadt att vi skulle anträda vår långa resa i midten af denna månad, men den har nu blifvit uppskjuten så vi komma ej att lemna Sverige förr än omkring den 8 Okt, vi hafva således ännu några veckor att vara i vårt kära fosterland. Det känns allt bra underligt att stå den långa resan, och skiljsmessan från mina kära, så kära.

 

Så ledsamt att ej Carls bref har gått fram till dig, det är nog flera som försvinnit för mig också.

 

Som jag ännu har mycket att göra hinner jag ej skrifva längre. Gud vare med oss och beskydde oss på alla våra vägar både här hemma och i främmande land! Farväl nu kära lilla Hanna! Vi mötas dagligen vid nådastolen!

 

Min hjertliga helsning till Docenten och hans fru, beder jag få sända.

 

Mamma och systrarna sända sina obekanta helsningar till dig genom vännen Kerstin.