Detta brev är ej daterat, men är skrivet av Kerstins syster Maria Sandström, någon gång efter makarnas utresa till Indien hösten 1884.

 

 

Lilla kära syster Serena!

 

Äfven jag vill sända dig några rader. Vi hafva nu brådtom med skrifning, har sedan du reste skrifvit Lagf.pr. o hålla nu på med domboken. Åkerbo förstås.

 

Af Kerstins bref ser du att i går hade bref från O. o C. De äro nu små stackarne flyttade, det gjorde mig så ondt om dem att de ej längre fick vara i stillhet utan måste så snart företaga en så besvärlig resa, ty hör du, Oscar o Iwar hade 75 engelska mil att åka på oxkärra, låter detta e trefligt säg? C o Ekholm hade 55 eng. mil att tillryggalägga efter oxar, de sednare skulle söderut o de förre norr, alltså är det dem emellan en bra lång vägsträcka. Oscar o Iwar skola arbeta i Saugor (uttalas Sagar) distriktet, om Ni se efter på någon karta kanske ni få se det, S är en ej så liten stad.

 

Jag har idag från Hilma H. fått en hel karta med virkprof, ej en enda rad från henne ty brefvet var ej förseglat hvadan det gick för åtta öre, emellertid var det ju en helsning från H.

 

Kära helsningar till Eder alla samt och synnerligt från din syster Maria

 

brådt! brådt!