Tidningsurklipp m.m. om Carl Fredrik och Kerstin Lindroth

 

 

 

1. EFS:s Missions-Tidning Nr 5 - 6, 1 mars 1897

Meddelande om Kerstin Lindroths död. Ett brev från Pastor Danielsson som begravde Kerstin publiceras.

 

2. Nya Stockholms-Posten Nr 12, 19 mars 1897

Dödsannons och minnesruna över Kerstin Lindroth, och även Sara Helena Rensaa, som var med vid två av Kerstins förlossningar.

 

3. Nordisk familjebok (1913). Bild av kyrkan i Chhindwara. Historik.

 

4. En kort minnesruna öfver Kerstin Lindroth och Maria Valentin, skriven av Carl Fredrik Lindroth sommaren 1926.

 

 

 

Bilden ovan är tagen ur EFS:s

Missionstidning den 1 mars 1897