Anna (f. Holmsten), sonen Rolf och maken Sven Grafström ca 1947.