Erik Holmsten och hans hustru Ulrika Margareta Boija från Boteå (Y).

 

 

Tack till Britt-Marie Holmsten i Sandslån, som har hjälpt mig att leta reda på detta fotografi av makarna Holmsten-Boija.