Eva Greta Tjäder född på okänd ort

 

 

Eva Greta Tjäder föddes den 16 januari 1807, enligt senare husförhörslängder. Hennes föräldrar och syskon lämnade troligen Ore församling i Kopparbergs län några veckor innan hennes födelse. I längden från Ore framgår nämligen att Erik Olsson Tjäder flyttar från församlingen med hustru och fem minderåriga barn. Dottern Eva Greta finns dock inte upptagen vare sig i husförhörslängden eller i födelse- och dopboken, och föddes troligen på annan ort. Enligt längden bevistar familjen sitt sista husförhör den 30 november 1806 och därefter står familjen som avflyttade till Skellefteå, se nedanstående längd.

 

 

 Ur Ores husförhörslängd AI:9, åren 1806 – 15, byn Dahlen (ibland kallad Dahlbyn), sidan 112.

 


 

 

 

Den 16 januari 1807 föds dottern Eva Greta på okänd ort och sonen Olof likaså den 19 maj 1810. Några år senare flyttar familjen till Lo, Styrnäs (Y). Dottern Brita Sophia föds där den 29 april 1813. Hustrun Kerstin Jönsdotter bevistar sitt första husförhör den 5 december samma år medan maken Erik Olsson Tjäder, som då tituleras förstärkningskarl, bevistar sitt första förhör 1815. Tre år senare avlider han i ett drunkningstillbud i Lo, Styrnäs (Y). (I kommande husförhörslängder och vid folkräkningarna 1880 och 1890 står fortfarande födelseorten som okänd för deras barn Eva Greta och Olof.)

 

 

Ur Styrnäs husförhörslängd AI:1, åren 1808 - 29, byn Lo, sidan 110.

 


 

Var bodde familjen och vad hände under åren 1806 till 1813? Kom de till Skellefteå? Tvingades de till flykt under Finska kriget?

 

Finska kriget utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808 – 1809. År 1809 beslutade riksdagen att förstärkningskarlar skulle kunna utgöra en förstärkning till armén i händelse av krig.  Förstärkningskarlen Erik Olsson Tjäder torde ha deltagit i detta krig, men inga källor har ännu kunnat styrka denna tes.