Bo Lindroth - undervisande lärare i 144 terminer

 

 

Höstterminen 1940 tillträdde Bo Lindroth sin första tjänst såsom teckningslärare vid Västerås högre allmänna läroverk. De kommande åren kom han att tjänstgöra i Göteborg och Skellefteå, innan han slutligen blev ordinarie lärare vid folkskoleseminariet i Härnösand. Vårterminen 1982 pensionerades han som lektor vid Högskolan i Härnösand.

 

Bo fortsatte dock att undervisa i många år. Först vår-terminen 2006 valde han att dra sig tillbaka, nu såsom lärare vid Ålsta folkhögskola i Medelpad, där han under några år hade undervisat i konsthistoria. Han var då fast anställd vid Västernorrlands läns landsting 89 år gammal, se bilden till vänster.

 

Han fortsatte under några år med sina populära föreläsningar vid Sundsvalls pensionärsuniversitet och under sitt 95:e levnadsår fick han sitt sista vikariat i konsthistoria vid Mittuniversitetet i Sundsvall läsåret 2011/12. Han avslutade därefter sin lärargärning efter 72 år eller 144 terminer.

 

 

Bilden hämtad från Ålsta folkhögskolas hemsida