Harald och Ruth Lindroth med fr. v. sönerna Bo och Stig, Göteborg 1938.