Ingela och Jan Lindroth, Härnösand hösten 1993.

 

 

Fr.v. barnen Mikael, Anders och Malin.