Spåren efter Kerstin Torstensdotter 1731 – 1802

 

Ur Västra Vingåkers husförhörslängd AI:1 sidan 481; "Stafstugan, Enk Anna Jonsdr 1679 död, Dott H Chierstin Torstensdr 1731 22/8, Lars Pärsson 1721 21/5, (...), dott Anna Larsdr 1759, död 1761, Son Per Larsson 1761 23/12."

Skräddaren Per Larsson föddes den 23 december 1761 i Stavstugan, Västra Vingåkers församling. Föräldrarna var torparna Lars Persson och hustrun Kerstin Torstensdotter. Familjen återfinns i församlingens husförhörslängd, se längden t.v.

 

Att spåra Kerstin Torstensdotters anor vidare har dock inte varit helt enkelt. Olika namn och födelseår anges nämligen i kyrkböckerna. Av husförhörslängden framgår att Kerstin Torstensdotters mor Anna Jonsdotter född 1679 och dotter Anna Larsdotter född 1759 avlider under perioden 1757 – 64 då längden förs. I födelseboken, se nedan, anges dock att dottern "Anna" döps till Annika, vilket tyder på att prästen har satt likhetstecken mellan Anna och Annika, något han gör flera gånger i böckerna. I Död- och begravningsboken, se nedan, framgår att modern avlider den 16 mars 1762 i en ålder av 74 år, dvs hon bör vara född omkring 1688. Eftersom Kerstin Torstensdotter är född 1731, så skulle hennes mor vara hela 52 år då dottern föds om man utgår från att uppgifterna stämmer i husförhörslängden. Det troligaste är att hon är född 1688, som anges i Död- och begravningsboken, vilket innebär att hon skulle ha varit 43 år då dottern föddes.

 

Ur Västra Vingåkers kyrkbok CI:4 "Barn födda på åhr 1759 - Stafstugan Annika död 1761 - den 21 julii föddes Lars Pehrssons och hust Kierstin Torstensdr barn i Stafstugan, Christnad den 25 Ejusd kallades Annika, vittnen..."

 

Ur Västra Vingåkers kyrkbok CI:4 "Döda och begrafna på år 1762 - Lars Pehrssons Swärmoder i Stafstugan död d 16 Martii af Håll och Styng 74 (år)"

 


 

Att hon skulle ha varit född 1688 styrks ytterligare av att hon fick en son tre år senare i en ålder av 46 år (och inte 55 år om uppgifterna i husförhörslängden stämde). Innan Västra Vingåkers första husförhörslängd fördes år 1757 vigdes nämligen skomakardrängen Nils Torstensson från Stavstugan den 1 november 1756. Denne Nils Torstensson född 1734 kom alltså från den stuga där Kerstin Torstensdotter bodde med sin mor. Dessa var under de följande åren dopvittnen hos varandra vid flera tillfällen och bör sålunda ha varit syskon.

 

Ur Västra Vingåkers kyrkobok CI:4 "Brudfolk Sammanvigda 1756 - d 1 Nov - Ed (Ejusdem) Skomakard. Nils Torstensson i Stafstugan pigan Anna Jonsd i Henala"

 


 

Syskonen Nils och Kerstins moder hette alltså Anna eller Annika Jonsdotter född omkring 1688, men varifrån kom hon? I husförhörslängden förd mellan åren 1766 - 79 anges att dottern Kerstins födelseort är i Wärmland (svårtolkat) medan det i sonen Nils längd framgår klart att födelseorten ligger i Wärmland, se nedanstånde husförhörslängder.

 

Ur Västra Vingåkers husförhörslängd AI:2 sidan 805; "Stafstugan, Lars Pehrsson 45 (år) 1721 21/5, H Kierstin Torstensdr 35 (år) FödelseOrten Wärmland (?) 1731 22/8."

 

 

Ur Västra Vingåkers husförhörslängd AI:2 sidan 825; "Malmbergsstugan, Skomakaren, Nils Torstensson 32 (år) FödelseOrten Wärmland 1734 21/8, Wid Grindstugan…"

 


 

Vid en genomgång av Värmlands 97 församlingar finns det bara två barn som stämmer med ovanstående uppgifter, nämligen syskonen Kerstin och Nils födda i Edeby, Övre Ulleruds församling i Värmland, se nedanstående födelseböcker.

 

Ur Övre Ulleruds kyrkbok C:3: "Anno 1731 - Edeby den 18 aug föddes Torsten Börgessons och hust Annika Jonsdrs barn, ch den 22 och kal. Kierstin."

Ur Övre Ulleruds kyrkbok C:3:  "Anno 1734 - Edeby den 23 Aug föddes Torsten Börgessons och hust Annika Jonsdrs barn, ch den 24 och kallades Nils."

 


 

Föräldrarna var sålunda Torsten Börjesson och hustrun Annika Jonsdotter från Edeby i Övre Ulleruds församling, Värmland. Makarna vigdes i Övre Ullerud den 21 juni år 1719. Maken och änklingen Torsten kom från Edeby och hustrun Annika kom från Förbyn i samma församling, enligt Vigselboken.

 

Torsten Börjesson avled 1737 i en ålder av 76 år. Hustrun Annika bodde kvar i Edeby året efter, enligt den första husförhörslängden som fördes 1738, se nedan. Hon och hennes två äldsta barn Jonas och Marit står upptagna, men inte de minderåriga Anna 9, Kerstin 7 och Nils 4 år. Därefter finns det inte någon bevarad husförhörslängd förrän år 1769 och då är familjen bortflyttad sedan länge.

 

Ur Övre Ulleruds kyrkobok C:1 "1719 - d 21 Junii blefvo uppå Kn föregångna lysningar. Samman-vigda änklingen Torsten Böriesson i Edeby med Pigan Annika Jonsdotter i Förbyn..."

 

Ur Övre Ulleruds husförhörslängd AI:1 sidan 2; "Edeby, Hust: Annika, Son: Jonas, Dot; Marit” är inneboende i ett hushåll med sammanlagt sju konfirmerade personer.

 

 

När Annika flyttade till Västra Vingåker med sina två yngsta barn har jag inte kunnat hitta. Den första anteckningen i Västra Vingåkers kyrkböcker är från 1756 då sonen Nils gifter sig. Annikas och Torstens anor vidare bakåt har jag inte heller kunnat spåra.