Spåren efter Daniel Gier i arkiven

 

Katrine Hansine Johanne Gier föddes 1863-06-09 i den Kongelige Fødelsestiftelse, Köpenhamn, Danmark. Föräldrarna var ”Metaltrükk Hans Carl Daniel Gier og hustru Juliette Franciska Johanne född Ryberg”, enligt födelseboken.

 

Några månader tidigare hade föräldrarna gift sig i S:t Petri församling, Köpenhamn, Danmark, se utdrag ur vigselboken nedan. I vigselboken framgår att ”Yngl. Hans Carl Daniel Gier, Metaltrükker, 31 år” är född den 24 februari i Preetz. Hans föräldrar är ”F Skomagermester Joh. Heinr. Georg Gier; M Cath. Marg. geb. Kähler”. Han gifter sig den 15 februari 1863 med ”Jnfr. Juliette Franziska Johanne Ryberg 23 år”.

 

Ur S:t Petri vigselbok, Köpenhamn, Danmark sidan 232.

 


 

Folkräkningen i Danmark 1880 ger nya ledtrådar:

 

Det framkommer att "metaltrykker" (metallpressare, formgivare) Hans Carl Daniel Gier är född i Tyskland (ovan i vigselboken angavs staden Preetz som födelseort). Det framkommer även att han flyttade till Köpenhamn år 1855. Familjen bor på Laxegade no 10 i Köpenhamn och har nu tre barn; döttrarna Hansine Johanne Katrine 16 år och Emilie Adolphine Marthine 13 år, samt sonen Carl Georg 9 år. Vid folkräkningen bor även faderns systerbarn från Tyskland i hushållet, se nedan.

 

Ur Köpenhamns folkräkning den 1 februari 1880

 


 

Av kyrkböckerna framgår att fadern avlider fyra år senare och att han har tilltalsnamnet Daniel. Han avlider i en ålder av 52 år och 7 månader, se nedan.

 

Ur S:t Petri Död- och begravningsbok Köpenhamn, Danmark, sidan 92.

 


 

I 1840 års folkräkning från Preetz i Tyskland framkommer nya uppgifter: Fadern och skomakarmästaren Johan Heinrich Georg Gier har avlidit någon gång efter 1832 då sonen Daniel föds. Änkan Catharina Margaretha Gier (född Kähler, enligt vigselboken högst upp på denna sida) är född 1794. Efter makens bortgång försörjer hon sig och sina barn som daglönare. Daniel Gier och två äldre systrar bor med modern på Löptiener Straße No 134 i Preetz.

 

Namn

Ålder

Födelseår

Civilstånd

Information

Cath. Marg. Gier

46 år

1794

Änka

Lebt von Tagel. (Tagelöhner = Försörjer sig som daglönare)

Dor. Louise Jul. Gier

15 år

1825

Dotter

 

Joh. Dorothea Gier

12 år

1828

Dotter

 

Hans Carl Daniel Gier

  8 år

1832

Son

 

Uppgifter ur Preetz folkräkning i Tyskland år 1840.